Názov školy: Základná škola s materskou školou Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava – elokované pracovisko

Adresa školy: Murgašova 13, 917 01 Trnava

Zriaďovateľ: Mesto Trnava

Adresa zriaďovateľa: Hlavná 1, 917 01 Trnava

Riaditeľ školy: PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.

Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Mgr. Petra Mrazíková Nagyová 

Prevádzka MŠ: 6:45 hod - 16:15 hod

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15