Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Žofia Halásová  
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Mgr. Petra Mrazíková Nagyová  
Vedúca školskej jedálne pre MŠ:    
     
Pedagogickí zamestnanci: Lucia Višňovská  
Denisa Langová
Eva Šugrová
Soňa Čapeľová
Bianka Schwarzová
– kvalifikovaná učiteľka
– kvalifikovaná učiteľka
– kvalifikovaná učiteľka
– kvalifikovaná učiteľka
– kvalifikovaná učiteľka
     
Prevádzkoví zamestnanci: Anna Holovičová
Zuzana Macková
Jana Brilská
Beata Kubovičová
Daniela Fusková
– školníčka
– upratovačka
– hlavná kuchárka
– kuchárka
– pomocná kuchárka
     

 

Konzultačné dni zástupkyňe riaditeľky pre MŠ

Párny týždeň: 11.00 hod. – 12.30 hod.
Nepárny týždeň:     10.00 hod. – 12.15 hod. a 15.00 – 15,30 hod.
   

 

Konzultačné dni vedúcej školskej jedálne

Nepárny týždeň:     12.00 – 15.45 hod.
   

 

 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30