Zloženie rady školy

Rada školy má 11 členov.

 

Členmi rady školy sú:

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy:

Paed.Dr. Miroslava Báčiková, PhD.

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy:

Lucia Višňovská

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

Ľubica Hotová

Traja zvolený zástupcovia rodičov základnej školy:

Ing. Martin Turčan
Doc. MUDr. Eva Durdjaková – Kukučková, PhD.
Ing. Juraj Mikulčík

Jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy:

Katarína Novosadová

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Zuzana Jedličková
MUDr. Branislav Kramár
Bc. Martin Královič
Juraj Fuzák

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30