Zloženie rady školy

Rada školy má 11 členov.

 

Členmi rady školy sú:

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy:

Ing. Drahomíra Malecová (predseda)

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy:

Dana Horváthová 

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

Ing. Beáta Chochlíková (podpredseda)

Traja zvolený zástupcovia rodičov základnej školy:

Bc. Kristián Kolev

Mgr. Eva Princová

Ing. Žaneta Halásová

Jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy:

Soňa Rajnáková 

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Zuzana Jedličková

MUDr. Branislav Kramár

Mgr. Ľuboš Kollár

Juraj Fuzák

Oznamy

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sme sa pokúsili túto krásnu zbierku zorganizovať u nás v MŠ. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorý do zbierky prispeli. Podarilo sa nám vyzbierať spolu 8 krabičiek pre seniorov do domovov dôchodcov. Samozrejme naše detičky vyrobili krásne vianočné pozdravy pre potešenie.  Dúfame, že seniorom malými darčekmi vyčaríme úsmev na tvári. 

Ďakujeme za spoluprácu ♥ 

 

Začiatok školského roka 2022/2023

Školský rok začína 5.9. 2022 v pondelok 

Prevádzka materskej školy je od 6:45 hod do 16:15 hod 

pri nástupe je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti → TU 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30