1.
Tí, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019 zamestnávateľ, sú povinní podať správcovi dane z príjmov (Daňovému úradu) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia p andémie. (Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad júli 2020, vyhlásenie spolu potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020.)
Kto už má vyhlásenie spolu s potvrdením pripravené na odovzdanie a nechce navštíviť Daňový úrad alebo poštu, môže nám tieto doklady vhodiť do poštovej schránky škôlky (schránka sa nachádza na vstupnej bráne do škôlky) a my  zabezpečíme ich doručenie na DÚ. Môžu tak urobiť až do konečného možného term ínu, pretože nie všetkým už zamestnávatelia mali možnosť potvrdenia vystaviť a odovzdať. (Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020.) Vyhlásenia s potvrdeniami nám darcovia môžu odovzdať aj prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí - samozrejme len za predpokladu, že by sa škôlky opäť otvorili.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu → tlačivo 2% . Po doplnení údajov ho treba podpísať a odovzdať.
 
2.
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, nám môžu poukázať podiel zaplatenej dane v uvedenom daňovom priznaní. V nadväznosti na § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov správca dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane poukáže na účet nášho občianskeho združenia do troch mesiacov po lehote na podanie daňového pr iznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Jedálny lístok od 9.9 do 13.9.2019 si možete pozrieť tu na stiahnutie

 

Jedálny lístok od 2.9 do 6.9.2019 si možete pozrieť tu na stiahnutie 

Podkategórie

Oznamy

2% pre škôlku

Milí rodičia, 

aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovaní 2% z vašich daní. 

Budeme radi ak sa rozhodnete pre našu škôlku a potešíme tak  detičky. Podporili by ste tak kvalitnejší výchovno-vzdelávací proces detí a príjemné prostredie na edukáciu. 

Tlačivo na 2% nájdete ⇒ TU

Oznam školskej jedálne

Upozorňujemeetkých rodičov, že v mesiaci December 202je možné odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do utorka 20.12.2022 do 7.30hod. z dôvodu koncoročnej účtovnej uzávierky 2022.

 

Zároveň prosím všetkých rodičov o skontrolovanie platieb a o uhradenie prípadných nedoplatkov.

 

​​​​​​​Mgr. Sylvia Anettová

​​​​​​​​Ved. ŠJ

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15