Milí rodičia, prosíme o prečítanie nových usmernení MSVaV  a taktiež o  prinesenie aktualizovaného  potvrdenia o Bezinfekčnosti v utorok ráno pri vstupe do MŠ . 

Všetky dokumenty nájdete TU:

- Usmernenie MSVaV (9.11.2020)

-  Oznam o zákaze vstupu do MŠ a výnimkách (9.11.2020) 

- Vyhlásenie o bezinfekčnosti ( 9.11.2020)

Ak nemáte možnosť vytlačenia, ráno vám pani učiteľka poskytne tlačivo k vypísaniu. 

Ďakujeme za pochopenie 

                                            

V dňoch 6.11. 2020 ( piatok ) a 9.11. 2020 ( pondelok ) je prevádzka materskej školy prerušená.

Znova otvorená bude 10.11. 2020 (utorok)

Milí rodičia, dňa 3.11. 2020 bude materská škola OTVORENÁ v štandardnom čase od 7:00 do 16:00 .

 

Ak ste na testovaní mali pozitívny výsledok alebo ste sa ho nezúčastnili dieťa nevodiť do materskej školy.

V prípade POZITÍVNEHO výsledku alebo KARANTÉNY kontaktuje svoje pani učiteľky alebo v utorok ráno zavolajte do MŠ.

Taktiež vás prosíme o prinesenie vyplneného vyhlásenia, ktoré nájdete TU VYHLÁSENIE 3.11.2020

 

PROSÍME, SLEDUJTE V PRIEBEHU PONDELKA ( dňa a večera ) STRÁNKUPRE PRÍPADNÉ ZMENY, KTORÉ MôŽU NASTAŤ.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 Milí rodičia, od 3.10. sa každý jeden rodič musí preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom vždy pred vstupom do MŠ.  V opačnom prípade

 môže zamestnanec  odmietnuť dieťa prijať do materskej školy. 

Rodič s negatívnym výsledkom  môže vstúpiť do budovy a naďalej dodržiavať oparenia

- 1 rodič v šatni  

- dezinfekcia 

- rúško 

- rozostupy 2m 

Ďakujeme za pochopenie 

 

V dňoch 30.11. 2020 (piatok) a 2.11.2020 (pondelok) bude materská škola ZATVORENÁ.

Podkategórie

Oznamy

Zápis detí do MŠ Spojná 6 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

09. – 10. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

11. mája od 10,00 h. – 17,00 h.

Všetky potrebné informácie a tlačivá ( žiadosť o prijatie, príloha č.1, príloha č.2, Čestné vyhlásenie) nájdete TU 

 

Zápis detí do MŠ Murgašova 13 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ
Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.
04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

Potrebné tlačivá a viac informácií nájdete tu - Zápis detí do MŠ, Žiadosť o prijatie do MŠ, Príloha č.1, Príloha č.2, Čestné vyhlásenie k zápisu 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15