Školné za December NEPLATIŤ !!!

Platiť až v JANUÁRY

Od pondelka 16.11.2020 sa budú deti preberať a odovzdávať pri vchodových dverách.

Ďakujeme za pochopenie

V dňoch 6.11. 2020 ( piatok ) a 9.11. 2020 ( pondelok ) je prevádzka materskej školy prerušená.

Znova otvorená bude 10.11. 2020 (utorok)

Milí rodičia, prosíme o prečítanie nových usmernení MSVaV  a taktiež o  prinesenie aktualizovaného  potvrdenia o Bezinfekčnosti v utorok ráno pri vstupe do MŠ . 

Všetky dokumenty nájdete TU:

- Usmernenie MSVaV (9.11.2020)

-  Oznam o zákaze vstupu do MŠ a výnimkách (9.11.2020) 

- Vyhlásenie o bezinfekčnosti ( 9.11.2020)

Ak nemáte možnosť vytlačenia, ráno vám pani učiteľka poskytne tlačivo k vypísaniu. 

Ďakujeme za pochopenie 

                                            

 Milí rodičia, od 3.10. sa každý jeden rodič musí preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom vždy pred vstupom do MŠ.  V opačnom prípade

 môže zamestnanec  odmietnuť dieťa prijať do materskej školy. 

Rodič s negatívnym výsledkom  môže vstúpiť do budovy a naďalej dodržiavať oparenia

- 1 rodič v šatni  

- dezinfekcia 

- rúško 

- rozostupy 2m 

Ďakujeme za pochopenie 

 

Podkategórie

Oznamy

Jarné prázdniny

Materská škola bude ZATVORENÁ v čase Jarných prázdnin. 

T.j. Od 20.2. 2023 do 24.2.2023. 

Nástup detí do MŠ bude 27.2.2023 v Pondelok. 

 

 

Oznam školskej jedálne

 

Vážení rodičia,

Na základe nariadenia Ministerstva školstva sa od 1.3.2023 navyšuje poplatok za stravu.

Zmeny budú nasledovné:

 

Denný poplatok za stravné do 28.2.2023:    Denný poplatok za stravné od 01.03.2023:

 

              Desiata :   0,38€                                                                                     Desiata:    0,50€

              Obed:        0,90€                                                                                     Obed:       1,20€

              Olovrant:  0,26€                                                                                     Olovrant: 0,40€

              Spolu:       1,54€                                                                                   Spolu:       2,10€

 

Zmena nastáva aj v poplatku za réžiu:

               Do 28.2.2023                                                                                          Od 1.3.2023

               Réžia:     0,30€                                                                                        Réžia:     0,40€

 

 

 

 Celodenný poplatok za stravu do 28.2.2023        Celodenný poplatok za stravu od 1.3.2023

                        1,84€                                                                      2,50€

                                                                                              

 

Poplatky budú zohľadnené v nasledujúcich vystavených poukážkach na stravu.

Stravu prosím uhrádzať najneskôr do 20. daného mesiaca.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                          Mgr. Sylvia Anettová

                                                                                                                                  Vedúca ŠJ

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15