Prosíme rodičov o pozastavenie pletieb školného od Januára. 
Platiť sa bude po nástupe do MŠ.

 

Ďakujeme

Rozhodnutie o prerušení prevádzky : TU

Vážený rodičia od 11.1. do 17.1. 2021 bude materská škola Murgašova ZATVORENÁ. 
18.1. 2021 je MŠ otvorená pre všetky deti v čase od 7:00 do 16:00 hod 

Ďakujeme za porozumenie 

Milí rodičia,

od 23.12. 2020 do 10.1.2021 bude materská škola ZATVORENÁ.

Znova otvorená bude 11.1.2021 pondelok

V dňoch 21.12. a 22.12. je MŠ k dispozícii PRIHLÁSENÝM deťom.

- všetky deti budú v triede SOVIČIEK

- deti musia mať RÚŠKO vo vnútri i vonku, z dôvodu miešania sa tried.

Ďakujeme za pochopenie

Podkategórie

Oznamy

Zápis detí do MŠ Spojná 6 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

09. – 10. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

11. mája od 10,00 h. – 17,00 h.

Všetky potrebné informácie a tlačivá ( žiadosť o prijatie, príloha č.1, príloha č.2, Čestné vyhlásenie) nájdete TU 

 

Zápis detí do MŠ Murgašova 13 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ
Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.
04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

Potrebné tlačivá a viac informácií nájdete tu - Zápis detí do MŠ, Žiadosť o prijatie do MŠ, Príloha č.1, Príloha č.2, Čestné vyhlásenie k zápisu 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15