Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj od pondelka 22.03.2021 pokračuje doterajšia prevádzka školských zariadení, materskej školy a školského klubu detí (družiny),iba v obmedzenom režime, t. j. iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha ich práce im ju neumožňuje vykonávať z domácnosti. Pre všetkých žiakov základnej školy aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30