Vážení rodičia,
od 8.marca 2021 je ZŠ i MŠ Murgašova otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej
infraštruktúry a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu
vykonávať prácu z domu - musia pracovať z pracoviska (lekári, policajti, predavači a
predavačky, učitelia v materských školách, učitelia na prvom stupni základných škôl, cestári,
zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne). Pri nástupe je
potrebné doložiť čestné prehlásenie zákonných zástupcov o tom, že daní zamestnanci nemôžu
svoju prácu vykonávať z domu - treba odovzdať škole v 1. deň nástupu, t.j. 8.3.2021 /nové
tlačivo/. Uvedené tlačivo nájdete na webovej stránke MŠ alebo ho vypíšete pri vstupe do MŠ.
V platnosti naďalej zostáva, že jeden zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej
domácnosti , sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní, prípadne výnimkou
z testovania.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Oznamy

Odhlasovanie zo stravy

Vážení rodičia, 

prosíme, aby ste svoje deti odhlasovali z MŠ - stravy 

telefonicky. 
Zavolať je možné od 7:00 -7:30 hod do kuchyne alebo do MŠ. 

Ďakujeme za porozumenie 

Nástup

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po veľkonočných sviatkoch nastupujú do školy:
- od utorka 6.4.2021 všetky deti do MŠ Murgašova
- od stredy 7.4.2021 všetky deti 1.st. ZŠ
- 2.stupeň zatiaľ zostáva na dištančnom vzdelávaní
Upozornenie:
- 1 z rodičov nastupujúcich deti sa v 1.deň preukáže negatívnym testom na Covid -19 / 3.-4.
apríla budú otvorené MOM na testovanie v celom meste Trnava/
- Rodičia pri nástupe odovzdajú  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca, ktorý nepošle dieťa do MŠ, ZŠ 1.st., stráca nárok na pandemickú OČR. Deti, ktoré nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, nebudú mať ďalej zabezpečené dištančné vyučovanie.
 

 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30