Zloženie rady školy

Rada školy má 11 členov.

 

Členmi rady školy sú:

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy:

Paed.Dr. Miroslava Báčiková, PhD.

Jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy:

Lucia Višňovská

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

Ľubica Hotová

Traja zvolený zástupcovia rodičov základnej školy:

Ing. Martin Turčan
Doc. MUDr. Eva Durdjaková – Kukučková, PhD.
Ing. Juraj Mikulčík

Jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy:

Katarína Novosadová

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Zuzana Jedličková
MUDr. Branislav Kramár
Bc. Martin Královič
Juraj Fuzák

Oznamy

Odhlasovanie zo stravy

Vážení rodičia, 

prosíme, aby ste svoje deti odhlasovali z MŠ - stravy 

telefonicky. 
Zavolať je možné od 7:00 -7:30 hod do kuchyne alebo do MŠ. 

Ďakujeme za porozumenie 

Nástup

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po veľkonočných sviatkoch nastupujú do školy:
- od utorka 6.4.2021 všetky deti do MŠ Murgašova
- od stredy 7.4.2021 všetky deti 1.st. ZŠ
- 2.stupeň zatiaľ zostáva na dištančnom vzdelávaní
Upozornenie:
- 1 z rodičov nastupujúcich deti sa v 1.deň preukáže negatívnym testom na Covid -19 / 3.-4.
apríla budú otvorené MOM na testovanie v celom meste Trnava/
- Rodičia pri nástupe odovzdajú  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca, ktorý nepošle dieťa do MŠ, ZŠ 1.st., stráca nárok na pandemickú OČR. Deti, ktoré nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, nebudú mať ďalej zabezpečené dištančné vyučovanie.
 

 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30