Milí rodičia rodičovské združenia jednotlivých tried sa uskutočnia 

v nasledujúce dni : 

Pondelok 7.9.2020 o 16:00 SOVIČKY 

Utorok 8.9. 2020 o 16:00 BRUMKÁČI 

Streda 9.9. 2020 o 16:00 VČIELKY 

Rodičovského združenia sa zúčastní 1 rodič bez prítomnosti detí. 
Žiadame dodržať všetky hygienické opatrenia. 

Ďakujeme 

 Milí rodičia Fotografie z príprav na nový školský rok si môžete pozrieť tu : galériasmile

Školský rok materskej školy začína 2.9. 2020 ( streda)

Prevádzka je od 7:00 do 16:00 !!!

 Milí rodičia, PDF Rozpis platieb školného nájdete tu  - ROZPIS ŠKOLNÉHO

1.
Tí, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019 zamestnávateľ, sú povinní podať správcovi dane z príjmov (Daňovému úradu) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia p andémie. (Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad júli 2020, vyhlásenie spolu potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020.)
Kto už má vyhlásenie spolu s potvrdením pripravené na odovzdanie a nechce navštíviť Daňový úrad alebo poštu, môže nám tieto doklady vhodiť do poštovej schránky škôlky (schránka sa nachádza na vstupnej bráne do škôlky) a my  zabezpečíme ich doručenie na DÚ. Môžu tak urobiť až do konečného možného term ínu, pretože nie všetkým už zamestnávatelia mali možnosť potvrdenia vystaviť a odovzdať. (Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020.) Vyhlásenia s potvrdeniami nám darcovia môžu odovzdať aj prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí - samozrejme len za predpokladu, že by sa škôlky opäť otvorili.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu → tlačivo 2% . Po doplnení údajov ho treba podpísať a odovzdať.
 
2.
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, nám môžu poukázať podiel zaplatenej dane v uvedenom daňovom priznaní. V nadväznosti na § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov správca dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane poukáže na účet nášho občianskeho združenia do troch mesiacov po lehote na podanie daňového pr iznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podkategórie

Oznamy

Odhlasovanie zo stravy

Vážení rodičia, 

prosíme, aby ste svoje deti odhlasovali z MŠ - stravy 

telefonicky. 
Zavolať je možné od 7:00 -7:30 hod do kuchyne alebo do MŠ. 

Ďakujeme za porozumenie 

Nástup

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po veľkonočných sviatkoch nastupujú do školy:
- od utorka 6.4.2021 všetky deti do MŠ Murgašova
- od stredy 7.4.2021 všetky deti 1.st. ZŠ
- 2.stupeň zatiaľ zostáva na dištančnom vzdelávaní
Upozornenie:
- 1 z rodičov nastupujúcich deti sa v 1.deň preukáže negatívnym testom na Covid -19 / 3.-4.
apríla budú otvorené MOM na testovanie v celom meste Trnava/
- Rodičia pri nástupe odovzdajú  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca, ktorý nepošle dieťa do MŠ, ZŠ 1.st., stráca nárok na pandemickú OČR. Deti, ktoré nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, nebudú mať ďalej zabezpečené dištančné vyučovanie.
 

 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30