Oznamy

MŠ od 8.3. 2021

Vážení rodičia,
od 8.marca 2021 je ZŠ i MŠ Murgašova otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej
infraštruktúry a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu
vykonávať prácu z domu - musia pracovať z pracoviska (lekári, policajti, predavači a
predavačky, učitelia v materských školách, učitelia na prvom stupni základných škôl, cestári,
zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne). Pri nástupe je
potrebné doložiť čestné prehlásenie zákonných zástupcov o tom, že daní zamestnanci nemôžu
svoju prácu vykonávať z domu - treba odovzdať škole v 1. deň nástupu, t.j. 8.3.2021 /nové
tlačivo/. Uvedené tlačivo nájdete na webovej stránke MŠ alebo ho vypíšete pri vstupe do MŠ.
V platnosti naďalej zostáva, že jeden zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej
domácnosti , sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní, prípadne výnimkou
z testovania.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Darujte nám 2 %

Vážení rodičia, 

budeme radi ak nám darujete 2% z daní a tak pomôžete našej škôlke. 

Tlačivo nájdete tu → 2%

Ďakujeme 

 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30