Milí rodičia, 

žiadame vás o vytlačenie dokumentu -čestné vyhlásenie 22.3. 2021 a prinesenie do Materskej školy. 
Čestné vyhlásenie je potrebné nosiť vždy v pondelok ráno a odovzdať pani učiteľke. 

Ďakujeme 

Oznamy

Odhlasovanie zo stravy

Vážení rodičia, 

prosíme, aby ste svoje deti odhlasovali z MŠ - stravy 

telefonicky. 
Zavolať je možné od 7:00 -7:30 hod do kuchyne alebo do MŠ. 

Ďakujeme za porozumenie 

Nástup

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po veľkonočných sviatkoch nastupujú do školy:
- od utorka 6.4.2021 všetky deti do MŠ Murgašova
- od stredy 7.4.2021 všetky deti 1.st. ZŠ
- 2.stupeň zatiaľ zostáva na dištančnom vzdelávaní
Upozornenie:
- 1 z rodičov nastupujúcich deti sa v 1.deň preukáže negatívnym testom na Covid -19 / 3.-4.
apríla budú otvorené MOM na testovanie v celom meste Trnava/
- Rodičia pri nástupe odovzdajú  čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca, ktorý nepošle dieťa do MŠ, ZŠ 1.st., stráca nárok na pandemickú OČR. Deti, ktoré nenastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, nebudú mať ďalej zabezpečené dištančné vyučovanie.
 

 

Čestné vyhlásenie 22.3. 2021

Milí rodičia, 

žiadame vás o vytlačenie dokumentu -čestné vyhlásenie 22.3. 2021 a prinesenie do Materskej školy. 
Čestné vyhlásenie je potrebné nosiť vždy v pondelok ráno a odovzdať pani učiteľke. 

Ďakujeme 

Prevádzka MŠ od 22.3. 2021

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj od pondelka 22.03.2021 pokračuje doterajšia prevádzka školských zariadení, materskej školy a školského klubu detí (družiny),iba v obmedzenom režime, t. j. iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha ich práce im ju neumožňuje vykonávať z domácnosti. Pre všetkých žiakov základnej školy aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Dôležité oznamy

Pokyny k začiatku školského roka

Milí rodičia, z dôvodu trvania pandémie COVID-19 vás žiadame dodržiavať všetky opatrenia vydané MŠVaV.

- dieťa prichádza do materskej školy v sprievode JEDNÉHO rodiča

- rodič vstupuje s nasadeným rúškom

- dieťa má rúško zložené v svojej skrinke

- rodič sa v šatni a priestoroch mš zdržiava MAX. 5 min

- rodič NEVSTUPUJE do priestorov umyvárne

- v šatni sa zdržiavajú max. 4 rodičia

- Sledovať stránku MŠ : msmurgasovatrnava.sk

- preštudovať Organizačné pokyny mš → ORGANIZAČNÉ POKYNY

- pri nástupe do mš t.j. 2.9. 2020 priniesť vyplnené tlačivá zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivá nájdete tu → Tlačivá pre rodičov

Bez vyplnených tlačív nebude dieťa prevzaté do MŠ !!!

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30